VĚCNÉ BŘEMENO umí prodej nemovitosti náramně ZKOMPLIKOVAT!

Věcné břemeno

Už když slyšíme „věcné břemeno“, automaticky nám naskočí myšlenka, že prodej nemovitosti bude komplikovanější než v běžném případě. Kupující bude totiž v takové chvíli velmi obezřetný a nemovitost s věcným břemenem pro něj nemusí být zase až tak atraktivní. Nemusíte však zoufat. I nemovitost zatížená věcným břemenem lze prodat a to dokonce za stejných platebních podmínek jako tu bez zatížení. 😉

Co je vlastně věcné břemeno?

Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci. Znamená to, že oprávněný smí využít určitou užitnou hodnotu věci, která mu nepatří. A naopak vlastník je povinen se něčeho zdržet. Definici věcného břemena najdete zde.

V našem případě to tedy znamená, že vlastník nemovitosti souhlasí s tím, aby oprávněný využíval její část nebo dokonce celou tuto nemovitost.

Nejčastěji se pravděpodobně setkáme s věcným břemenem dožití nebo věcným břemenem  užívání. Dalším velmi častým břemenem je dnes věcné břemeno vstupu na pozemek, které využívají hlavně dodavatelé elektřiny, plynu či vody do objektů. V občanském zákoníku najdete tyto břemena pod pojmem „služebnost“.

Jak se vypořádat s věcným břemenem při prodeji nemovitosti?

Nejprve je nutné se ujistit, zda je naše nemovitost věcným břemenem skutečně zatížena. Ověříme si to v bezplatné aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“.


Našli jste na listu vlastnictví věcné břemeno? Co dál?

Jestli jste v nahlížení do katastru nemovitostí našli poznámku o věcném břemenu, bude nutné si zajistit konkrétní list vlastnictví, abyste zjistili další potřebné informace. Čeká Vás tedy pravděpodobně cesta na nejbližší pobočku Czech pointu. 😉

Co musíte o věcném břemeni vědět?

Právě na listu vlastnictví totiž vypátráte, jaké věcné břemeno je na nemovitosti zapsáno. Důležité pro Vás také bude znát, jaká listina vedla k zápisu věcného břemena a kdo je oprávněný.

To vše totiž budete potřebovat k tomu, aby bylo toto břemeno z listu vlastnictví vymazáno.

Podívejte se tedy na daném listu vlastnictví do oddílu C – Omezení vlastnického práva.

Věcné břemeno

Jak ušetřit při výmazu věcného břemena?

Jestliže jste si jistí, že věcné právo k Vaší nemovitosti zaniklo (často je to úmrtím oprávněného), nemusíte se při prodeji nemovitosti věcného břemena vůbec bát.

Je pouze nutné dát tuto informaci také příslušnému katastrálnímu úřadu, aby věcné břemeno z listu vlastnictví bylo vymazáno.

A když tuto informaci necháte zakomponovat rovnou do kupní smlouvy, tak kupující získá jistotu, že kupuje nemovitost „čistou“ a Vy zároveň ušetříte administrativní poplatek 1.000,- Kč za vklad do katastru nemovitostí.

Nemusíte tedy nejprve nechat vymazat věcné břemeno a až následně nechat provést převod vlastnického práva. Stačí k „Návrhu na vklad do katastru nemovitostí“ připojit jako přílohu nejenom kupní smlouvu, ale zároveň také listinu, která dokumentuje výmaz věcného břemena. V případě úmrtí oprávněného je to úmrtní list.

Já tuto „fintu“ využívám dost často. Nechci, aby klienti platili zbytečně, protože to sám nemám rád.

Chcete také pomoci s věcným břemenem? Tak na už na nic nečekejte, pustíme se do toho >>>


Již 8 rokem zjednodušuje lidem život při prodeji nemovitosti, aby prodali RYCHLE, BEZPEČNĚ a za co NEJVYŠŠÍ cenu. Své rady publikuje zdarma na blogu, je autorem několika eBooků, které pomáhají prodávajícím zorientovat se na realitním trhu. Je zakladatelem a autorem prvního online kurzu pro samoprodejce, kteří z osobních důvodů nechtějí pro prodej své nemovitosti využít služeb realitních kanceláří. Jako první realitní makléř v České republice poskytuje svoje rady prodávajícím formou online konzultací a pomáhá jim, aby prodali rychle, za co nejvyšší cenu a hlavně bezpečně.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů