Informace o zpracování osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a je pro nás velmi důležité, aby Vaše údaje u nás byly v naprostém bezpečí. Všechny osobní údaje, které jsou zaznamenávány během Vaší návštěvu webů www.realitnikonzultace.cz nebo www.lukas-hrdina.cz jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Od 25.05.2018 včetně zpracováváme Vaše údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES.

Děláme vše proto, abychom Vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Provozovatel webu:

Lukáš Hrdina

Králická 585

563 01 Lanškroun

IČ: 76015211

kontakt: lukas@realitnikonzultace.cz

tel.: +420 724 689 889

Bankovní spojení: 115-5857720237/0100, účet vedený u Komerční banky, a.s.

dále jen jako \"Správce\"

 

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o Vás na našich webech zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou Vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našich webů a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.
 
Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.
 
Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.
 
Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Naše weby používají cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
 
Technická cookies: k tomu, aby naše stránky fungovaly správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Bez nich by naše stránky vůbec nemohly vůbec fungovat. Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám naše stránky zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našich stránek. Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit naše stránky, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.) Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Zároveň naše zákazníky informuje o možnostech, jak zpracovávání cookies zakázat. Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají. Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našich stránek. Dále dle doporučení ÚOOÚ se za souhlas se zpracováním cookies považuje už samotné nastavení prohlížeče, kde si každý uživatel nastaví jakým způsobem budou cookies zpracována. Tuto záležitost uvádí ÚOOÚ na svém webu: https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966
 
Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese lukas@realitnikonzultace.cz.

Co to znamená pro Vás?

Vaším osobním údajem je jakákoliv informace, která se Vás týká a na základě které jste pro nás jako fyzická osoba určitelným subjektem.

Osobní údaje při navštívení našich webů:

Při Vašem navštívení jakéhokoliv z našich webu zpracováváme:

 • IP adresu přidělenou Vaším poskytovatelem
 • informaci o www stránce, ze které náš web navštívíte
 • informace o Vámi navštívených stránkách a podstránkách našeho webu
 • datum a délku Vaší návštěvy
 • soubory cookies

Osobní údaje pro stažení informační listů či dalších materiálů:

Pro odeslání informačních listů, brožur či elektronických knih zpracováváme:

 • jméno
 • e-mailová adresa

Stažením takového produktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů, přičemž tento souhlas můžete kdykoliv zdarma odvolat a to kliknutím na odhlašovací odkaz nacházející se v každém jednotlivém námi odeslaném e-mailu.

Osobní údaje při objednávce produktu či služby:

Při vyplnění objednávkového formuláře pro objednání online realitní konzultace či zakoupení jednoho z našich online kurzů zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • v případě FO podnikatele obchodní jméno, místo podnikání, IČ, DIČ
 • platební údaje

Tyto údaje zpracováváme na základě právního důvodu zákonné povinnosti a plnění smlouvy.

 • e-mailová adresa

Tyto údaje zpracováváme na základě informační povinnosti o stavu objednávky, dále za účely plnění smlouvy a samotné dodání produktu či služby.

Dále využíváme tyto údaje na dodávání a doručování marketingových informací, o které projevujete odesláním svých údajů zájem, za účelem dalšího vzdělávání a předávání dalších informací týkajících se objednaného produktu či služby. Naším zájmem je dodat platícímu zákazníkovi za jeho peníze co největší hodnotu.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pro uvedené účely po dobu 10 let, pokud jiné právní předpisy (daňové, pracovněprávní, účetní aj.) nestanovují jinak a nebo pokud svůj souhlas neodvoláte. V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání je zpracování Vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas pro poskytnutí odvolali.

Osobní údaje a další subjekty

Vaše osobní údaje poskytujeme z nutných povinností třetím stranám (např. daňové či účetní subjekty) se kterými máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu podle článku 28 GDPR.

S vašimi osobními údaji však neobchodujeme a neposkytujeme je třetím stranám pokud to není nezbytně nutné. Také nemáme rádi telefoní call centra, které nabízejí velmi výhodné nabídky! 😉

Vaše údaje jsou v bezpečí

Využíváme šifrovaná zabezpečí webových stránek, platby za produkty probíhají přes zabezpečeném platební brány, všechny údaje, které zpracováváme v elektronické podobě jsou zabezpečeny hesly a kódováním tak, aby k nim neměli přístup neoprávněné osoby.

Pokud zpracováváme Vaše údaje v listinné podobě, jsou tyto listiny zabezpečeny v uzamykatelných skříňkách v budově s bezpečnostním zámkem.

Děláme všechno pro to, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Máme vypracované posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a evropských standardů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním objednávky či stisknutím tlačítka ke stažení informačních produktů či elektronických knih souhlasíte se zpracováním osobních údajů:

 • jméno
 • e-mailová adresa

za účelem

 • právního důvodu plnění smlouvy
 • komunikace se zákazníkem o dodání produktu či služby
 • doručení objednávky
 • aktualizace informací a nového obsahu v produktech či službách
 • doručení marketingových informací, na čemž má objednavatel oprávněný zájem, týkajících se obdobných informací, jaké již byly objednavateli dodány

Dále souhlasíte se zpracováním osobních údajů:

 • jména a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • u FO podnikatele také obchodní jméno, místo podnikání, IČ, DIČ
 • platební údaje

za účelem

 • zpracování na základě právního důvodu zákonné povinnosti a plnění smlouvy

Dále souhlasíte s předáním osobních údajů třetím stranám, se kterými má Správce uzavřenu zpracovatelskou smlouvu.

Dále jste srozuměni se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení
 • požadovat jejich opravu či úpravu dle čl. 16 Nařízení
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údajů stížnost podel čl. 77 Nařízení

Tyto podmínky jsou platné od 22.05.2018. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů nám napište na lukas@realitnikonzultace.cz